همکاری با ما

جذب نیرو جهت

استخدام

کارشناس

بازرگانی خارجی

کارشناس

فروش کشتیرانی و فورواردری

کارشناس

حسابداری و مالی

کارشناس

امور اداری

کارشناس

عملیات کشتیرانی و فورواردری

کارآموز

واحد بازرگانی

کارآموز

واحد عملیات

دستیار

مدیر عامل

مدیر

تحقیقات و توسعه

کارشناس

دیجیتال مارکتینگ

کارشناس

سئو

کارشناس

امور دفتری و اسناد

کارشناس

IT

کارشناس

مدیریت فرایند سازمانی

برنامه نویس

JIRA

برنامه نویس

Full Stack Developer

برنامه نویس

Backend Developer

برنامه نویس

Frontend Developer

کارشناس

منابع انسانی

کارشناس

هوش مصنوعی

کارشناس

عملیات دریایی

کارشناس

عملیات زمینی

کارشناس

عملیات هوایی

کارشناس

عملیات ترکیبی

مدیر

عملیات لجستیک ترکیبی

کارشناس

فروش

به این مقاله امتیاز دهید.