روز: اردیبهشت 18, 1403

اینکوترمز 2020
مقالات

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز (INCOTERM) مخفف International Commercial Terms به معنی اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی است که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی تدوین شده و وظایف و تعهدات طرفین معامله

توضیحات بیشتر »